PARIZ NOVA GODINA Autobusom – 3 noćenja
PARIZ NOVA GODINA Autobusom – 4 noćenja
PARIZ NOVA GODINA Avionom – 4 noćenja